שאלון לקוחות - משרד עו"ד יניב מודן

שלום רב,

משרד עו"ד יניב מודן קיבל לידיו את הטיפול בהליך המשפטי עקב תאונת הדרכים שעברתם.

לצורך הטיפול בתיק נבקשכם לענות על מספר שאלות קצרות: