לבדיקת זכאות לפיצוי חייגו: 072-3930741

הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות מרקמן את טומשין הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לגברים ונשים כאחד.

מרקמן את טומשין חברת עורכי דין (להלן: החברה) מחויבת לשמירה על הפרטיות שלך. 

אנא קרא הצהרה זו בכדי ללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו. השימוש באתר והגלישה אליו כפופים להסכמתך למדיניות זו. 

 

איסוף מידע אנו אוספים את המידע הנדרש ליישום מטרות השימוש באתר וקידום התכנים שבו.

  1. אנו אוספים מידע שתמסור באתר, ובכלל זה; שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, כתובת, מס' טלפון ות.ז. שמירת מידע: הנתונים האישיים הנמסרים לנו ישמרו.
  2. איסוף אוטומטי של מידע: מתבצע איסוף אוטומטי של מידע סטטיסטי, על צפייה בעמודי האתר ובמסמכים השונים המפורסמים בו.
  3. ניטור משתמש – אנו נעזרים בכלים של חברות חיצוניות, כדוגמת גוגל ופייסבוק. המידע הנאסף בשל הגלישה באתר משמש לכלים השונים המוצעים על ידי חברות אלה. יובהר כי החברה אינה אוספת את המידע האמור באופן עצמאי, ואין לנו גישה לנתונים המלאים שנאספים. כמו כן, אין לנו שליטה מלאה על השימוש שהחברות החיצוניות עושות במידע שנאסף על ידן. בכל הנוגע לנתונים הנאספים על ידי החברות החיצוניות, יש לפנות ישירות אליהן בכל בקשה הנוגעת למידע.
  4. בנוסף, אנו מבצעים פילוח התנהגותי של התנהגות הגולשים באתר. שימוש במידע מעת לעת החברה עשויה להשתמש במידע שלך כדי ליצור עמך קשר כדי להציע לך שירותים, למטרות שירות לקוחות או מחקרי שוק. 

 

החברה עשויה לפנות אליך באמצעות פקס, דואר ישראל, טלפון, מסרונים, דואר אלקטרוני או כל אמצעי התקשרותי אחר. העברת מידע לצד ג': לא תתבצע העברה של פרטים אישיים לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן: בהתאם לדרישה כדין של רשות ביטחון לאומי או אכיפת חוק או על פי צו שיפוטי וכן בהתאם להסכמתך.

גישה למידע אם ברצונך לעדכן נתונים אישיים כלשהם שמסרת באמצעות אתר זה או לקבל פרטים על מידע שמסרת לנו, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל לכתובת: il.co.law-mt@ma שינויים: הצהרת פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 02.09.2018 בעצם השימוש באתר זה הנך מקבל עליך את תנאי הצהרת פרטיות זו ומסכים להם.

האקדמיה לזכויות מבית מרקמן את טומשין ושות'