לבדיקת זכאות לפיצוי חייגו: 072-3930741

המדריך לקצבת נכות כללית במוסד לביטוח לאומי

קצבת הנכות הכללית תשולם למבוטח שעקב ליקוי או ליקויים גופנים נפגעה יכולתו לצאת לעבוד.

עו"ד ליאור טומשין- נכות כללית

עו"ד דוד אילוז

אתם מתחת לגיל הפרישה? מתקשים לצאת לעבוד?

מלאו את השאלון הבא ובדקו זכאותכם לקצבת נכות כללית:

כיצד מגישים תביעה לנכות כללית?

את התביעה לקבלת קצבת נכות כללית יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי במקום המגורים באמצעות טופס הנקרא בטופס "תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה". בטופס התביעה יש לפרט את הליקויים מהם סובל המבוטח ולצרף אישור רופא לכך. היות במסגרת התביעה לקבלת קצבת נכות כללית נבחנים מכלול הליקויים מהם סובל המבוטח, יש לפרט בטופס התביעה גם את הליקויים אשר למראית עין נראים כלא משמעותיים. 

לעיתים פגם קטן כמו צלקת, אקזמה בעור, טחורים וכיוב', בגינם ניתן לקבל אחוזי נכות הם ההבדל בין קבלת התביעה לבין דחייתה. 

אנו במשרד ממליצים להתייעץ עם עורך דין בטרם הגשת התביעה וזאת על מנת להבין בגין אילו פגימות ניתן לקבל אחוזי נכות ובכדי לקבל הכוונה לצורך ביצוע בדיקות נוספות באמצעותן  ניתן  יהיה  לאתר  פגימות נוספות מעניקות נכות. 

בנוסף, דרך כלל, עורך הדין מתלווה עם הלקוח לוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי ובכך סיכויי התביעה לקבל קצבת נכות כלליתעולים. 

בהמשך המאמר נפרט מהם תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית ומהו שיעור הקצבה לו יהיה זכאי מבוטח שיעמוד בתנאים שלהלן. 

תנאי הזכאות לקבלת קצבת נכות כללית: 

על מנת שמבוטח יהיה זכאי לקבל את קצבת הנכות הכללית עליו לעמוד במספר תנאים מצטברים, כדלקמן:

גיל המבוטח: רק אנשים שהם מגיל 18 ועד גיל פרישה יהיו זכאים להגיש תביעה לקבלת קצבת הנכות הכללית (לפני גיל 18 ניתן לקבל קצבה לילד נכה). יש לזכור כי גיל הפרישה לגברים הינו 67 וגיל הפרישה לנשים הינו 64

שיעור הנכות הרפואית: לאחר הגשת התביעה לקבלת קצבת הנכות הכלליתמוזמן המבוטח להיבדק ע"י ועדה או ועדות רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי סוגי הליקויים מהם סובל המבוטח. ייצוג של עורך דין מקצועי בוועדה רפואית עשוי לשפר את הסיכויים לקבל אחוזי גבוהים וזאת מכיוון שעורך הדין מקצועי  מכיר את התנהלות הוועדות הרפואיות ולנוכח זאת הוא ידע להציג את כלל הבעיות הרפואיות ולבקש את אחוזי הנכות הדרושים. 

בכדי לעמוד בתנאי זה קיים צורך כי הועדה הרפואית תקבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות במקרים שלאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. יצוין כי במקרה של מי שמוגדרת כ"עקרת בית" התנאי שונה במקצת, כך שעל הועדה הרפואית לקבוע נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות. 

דרגת אי כושר: לאחר הבדיקה בפני הועדה הרפואית, המוסד לביטוח לאומי יבחן באיזו מידה הליקויים הרפואיים מהם סובל המבוטח, משפיעים על כושרו לעבוד ולהשתכר, על יכולתו לשוב לעבודתו במשרה מלאה או חלקית ועל יכולתו לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש בהתחשב בהשכלתו, כושרו הגופני ומצב בריאותו. כדי לעמוד בתנאי זה קיים צורך כי הביטוח הלאומי יקבע כי אותו מבוטח איבד 50% לפחות מכושר יכולתו לעבוד ולהשתכר.

במקרה של מי שהוגדרה כ"עקרת בית" המבחן מעט שונה וכדי לעמוד בתנאי קיים צורך כי המוסד לביטוח לאומי יקבע כי אין לעקרת בית כושר לעשות עבודות שמקובל לעשות במשק בית רגיל או מי כושרה לעשות עבודות משק בית נצטמצם עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב–50% או יותר. 

מבחן ההכנסה: מבחן ההכנסה אינו קבוע והוא נקבע בהתאם לחומרת הליקויים הרפואיים ותקופת הזכאות לקצבה. כמו כן, בכדי לעמוד במבחן ההכנסה יש לעמוד רק באחד משלושת התנאים הבאים:

למבוטח אין הכנסה מעבודה או משלח יד או שכושרו להשתכר צומצם עקב מגבלותיו ב- 50% או יותר (כלומר ירידה של 50% בהכנסות מעבודה). 

מבוטח שעובד אך הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע במשק. 

מבוטח שעובד אך הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק. וזאת למי שזכאי לקצבה לתקופה ממושכת או שיש לו ליקוי חמור. בקבוצה זו נכללים מי שעונים על אחד התנאים הבאים: מי שנקבעה לו נכות בשיעור 70% ומעלה (משוקלל), או מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 40% לפחות עקב  מוגבלות נפשית או פיגור שכלי (סעיפים 33 ו/או 91 לרשימת הליקויים), או מי שזכאי לקצבת נכות במשך 5 שנים לפחות, מתוך 7 השנים שקדמו ל- 01.08.09. 

שיעור הקצבה המשולמת למי שעמד בתנאים: 

מי שעומד בתנאים שנסקרו לעיל, זכאי לקבל קצבה נכות חודשית שגובהה משתנה בהתאם לשיעור אי הכושר, שיעור אחוזי הנכות ובהתאם לתלויים בנכה הזכאי לקבלת הקצבה. 

דרגת אי כושר בשיעור העולה על 74%: מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור העולה על 74% יהיה זכאי לקצבת נכות חודשית מלאה (נכון ל- 01.01.2011 – 2,210 ₪). תוספת לקצבה זו בשיעור של כמה מאות שקלים תשולם במקרה בו למבוטח שאינו שוהה במוסד שנקבע לו אי כושר בשיעור הגבוה מ-74% ונכות רפואית בשיעור 50% לפחות. 

דרגת אי כושר בשיעור 60% עד 74%: מי שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור שבין 60% ל–74% יהיה זכאי לקצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי הכושר. כלומר אחוז אי הכושר שנקבע כפול קצבת הנכות החודשית המלאה. 

תוספות בגין תלויים: אדם הזכאי לקצבה שיש לו תלויים (ילדים או בן זוג), זכאי לתוספת בעדם בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי. 

אתם מתחת לגיל הפרישה? מתקשים לצאת לעבוד?

מלאו את השאלון הבא ובדקו זכאותכם לקצבת נכות כללית:

אולי יעניין אותך גם:

נפגעתם בתאונת דרכים?

המדריך המלא לנפגעי תאונות דרכים- כיצד לפעול? מי מפצה אותי? ועוד...

לפגעת בעבודה ?

קראו את המדריך המלא לנפגעי עבודה

זומנתם לוועדה רפואית?

המדריך המלא להצלחה בועדות הרפואיות

האקדמיה לזכויות מבית מרקמן את טומשין ושות'